AtletenCommissie NOC*NSF

Topsporters van Nederland, wij zijn er voor jullie! Wij zijn (ex-)topsporters en vormen een zelfstandige adviescommissie binnen NOC*NSF. We zijn belangenbehartiger, kwaliteitsbewaker van voorzieningen en afspraken, lobbyist voor betere omstandigheden, ambassadeur voor de topsport en we signaleren kansen en bedreigingen. Onze centrale doelstelling is het verbeteren van het topsportbeleid in Nederland vanuit het gezichtspunt en de belangen van de bijzondere beroepsgroep die topsporters vormen.

icon Onze missie

De NOC*NSF AtletenCommissie is een onafhankelijk commissie van het bestuur. Wij zetten ons vrijwillig in voor het uitvoeren en uitbreiden van de atletenvertegenwoordiging in het belang van topsporters in Nederland. Wevormen de schakel tussen (top-)sportbeleidsmakers en de topsporters van Nederland. Dit doen we door volwaardig gesprekspartner te zijn binnen NOC*NSF, waar onze voorzitter deel uitmaakt van het bestuur. En door  organisaties die invloed hebben op het topsportbeleid te advieseren. Op deze manier streven we naar een optimaal topsportvriendelijk beleid en de beste omstandigheden voor topsporters.

icon Onze visie

In topsport draait alles om de topsporters, vinden wij. Zonder topsporters geen topprestaties! Daarom verdienen juist zij  een centrale en krachtige positie bij het maken van topsportbeleid. Met de ervaring waarop zij kunnen bogen, kunnen zij zich als geen ander inzetten voor het verbeteren en vormgeven van het huidige en toekomstige topsportbeleid.

 

Leden van de AtletenCommissie

Maak kennis met de leden van de AtletenCommissie
Lees meer

Het laatste nieuws

De stip verschuift
25 maart 2020
De stip verschuift

Spelen Tokyo 2020 verplaatst naar 2021 Beste sporters, He...

Lees meer
Tokyo 2021
24 maart 2020
Tokyo 2021

De kogel is door de kerk: het IOC heeft bekend gemaakt da...

Lees meer
Statement Covid-19 en de Spelen
22 maart 2020
Statement Covid-19 en de Spelen

De Spelen in Tokyo: stip aan de horizon, maar alléén op e...

Lees meer

Waar we voor staan

1. Optimale voorzieningen voor topsporters

We voeren namens de topsporters overleg met het bestuur van NOC*NSF, VWS, de Dopingautoriteit, NLSporter en andere beleidsvoerende instanties over topsport in algemene zin en de belangen van de topsporters in het bijzonder. Hiermee beïnvloeden en beslissen we mee over het topsportbeleid van deze organisaties vanuit het gezichtspunt en de belangen van de topsporters.

2. Meer inspraak van Topsporters

Hoe vanzelfsprekend onze inzet ook mag zijn, een bredere inzet van atletenvertegenwoordigers bij bonden is dat nog steeds niet. Daar zullen we aan moeten blijven werken met beleidsmakers en topsporters. We streven naar inspraak en beleidsbeïnvloeding binnen de sportbonden met betrekking tot topsportaangelegenheden. Hiervoor ondersteunen we bonden en bondsatletencommissies, door advies en ondersteuning in het opzetten van een bondsatletencommissie en het bij uitvoeren van deze soms lastige taak.

3. Integriteit en transparantie in de (top)sport 


Topsportbeleid dient transparant en integer opgesteld en uitgevoerd te worden.

4. Zichtbaarheid van atletenvertegenwoordiging


Het in contact blijven staan met onze achterban is het allerbelangrijkst. Hun mening en visie is voor ons als AtletenCommissie belangrijk om onze opdracht, het zijn van de linking pin tussen topsporters en beleidsmakers, goed in te kunnen vullen. Te lange zin? De rode draad door onze activiteiten heen blijft dan ook dat we zichtbaar en bereikbaar willen zijn voor zowel de topsporters als de beleidsmakers. Ook het kenbaar maken van onze standpunten aan de buitenwereld is van belang voor het genereren van meer kennis en informatie. 

Over de AtletenCommissie

Wij zijn er voor alle topsporters van Nederland om jouw stem te laten horen. Als huidige of reeds gestopte sporters weten we vanuit ervaring wat belangrijk is. Daarmee maken we het verschil voor jou. We zijn als zelfstandig adviescommissie binnen NOC*NSF belangenbehartiger, kwaliteitsbewaker van voorzieningen en afspraken, lobbyist voor betere omstandigheden, ambassadeur voor de topsport en we signaleren kansen en bedreigingen. Onze centrale doelstelling is het verbeteren van het topsportbeleid in Nederland vanuit het gezichtspunt en de belangen van de bijzondere beroepsgroep die topsporters vormen. Nieuws en standpunten maken we openbaar buiten de organisatie van NOC*NSF via mailingen aan topsporters en atletenvertegenwoordigers, social media en op deze website.