Inge Janssen - bondsatletenvertegenwoordiging

header


Geboortedatum: 20-04-1989

Sport: Roeien


Sinds welk jaar ben je actief in de Atletencommissie?

Sinds 2011 roei ik voor TeamNL en sinds 2018 ben ik actief binnen de AtletenCommissie.

Met welke onderwerpen jou je je bezig?

Binnen de commissie houdt ik mij onder andere bezig met de atletenvertegenwoordiging binnen de nationale sportbonden.

Wat is jouw drijfveer en motivatie?

Sport wordt steeds makkelijker vanuit een beleidsmatig oogpunt benaderd. Dit kan botsen met de ambities en ontwikkelingen van individuele sporters. Daarom vind ik dat de stem van atleten van groot belang is binnen het beleid van NOC*NSF, maar dat dit net zo goed geldt op het niveau van de nationale sportbonden.

Elke zichzelf respecterende sportbond zou een goed functionerende atletencommissie moeten hebben die goed samenwerkt met het bestuur en staf. Daar zet ik mij dus graag voor in!