23 april 2019

AtletenCommissie houdt je op de hoogte!

header

We willen graag alle topsporters van Nederland laten weten waar we mee bezig zijn en wat onze standpunten zijn. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden onze standpunten met jullie te delen en dat jullie ons weten te vinden als dat nodig is. Vanaf nu zul je daarom met enige regelmatig berichten van ons ontvangen, via de mail en via deze website. 

Wij hebben jou nodig om de wereld van de topsporter met die van de bestuurders te kunnen verbinden. Samen weten we wat topsport inhoudt en hebben we de ervaring van het dag in dag uit ermee bezig zijn. Zonder topsporters geen topsport! Het is dus heel logisch dat we meepraten en -beslissen en dat de wisselwerking tussen topsporters en de makers van topsportbeleid in stand wordt gehouden, maar liever nog, verbeterd wordt. 

Nieuwsberichten

Via nieuwsberichten gaan we informatie met je delen en willen we jou als topsporter stimuleren om met ons mee te praten. Als we proactief zijn kunnen we meer impact hebben. Naast het feit dat het belangrijk is dat er meegepraat wordt, is het ook fijn om meer informatie te hebben over wat topsporters uit alle verschillende sporten bezig houdt en waar ze tegenaan lopen. Met meer input staan we sterker!  

Nauw betrokken

Als AC-leden zitten we in verschillende besturen, commissies en klankbordgroepen en zijn daardoor nauw betrokken bij de beleidsmakers en de besluiten die genomen worden. Denk bijvoorbeeld aan onze deelname aan de werkgroep financiële voorziening doping zaken, die  beoogt een financiële ondersteuning te bieden aan topsporters bij ingewikkelde  dopingkwesties. Of aan het paralympisch expert panel dat op ons initiatief eind 2018 in het leven is geroepen en dat zich buigt over (sport)specifieke paralympische issues. Een ander voorbeeld is de ‘uitwerking richtlijn medisch handelen in de topsport voor topsportartsen’, waar de AC aan meewerkt. 

Vorig jaar hebben we een hoop bereikt (zie ook de factsheet van de AC ‘Topsporters staan centraal’). Dit jaar is ons belangrijkste doel om onze zichtbaarheid en informatie uitwisseling met jou vergroten. Wij houden je dus op de hoogte en kijken uit naar je reactie!  

Tot ziens of horens! 

Anicka, Dion, Esmé, Inge, Jetze, Lobke, Mieke, Ronald, Vera en Hinkelien

Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op via atletencommissie@nocnsf.nl 


Laatste nieuws