08 april 2019

Grote zorg bij AtletenCommissie over financiële positie sporter in dopingzaken

header

De NOC*NSF Atletencommissie (AC) vindt het van het grootste belang dat topsporters in een dopingkwestie een eerlijke en gelijkwaardig uitgangspositie hebben. Een topsporter zou het recht moeten hebben om in een gelijke positie te verkeren als de instantie waar hij of zij tegenover staat. Bij recente gevallen met Nederlandse topsporters is gebleken dat er sprake is van een ongelijke positie. Als aangeklaagde topsporter heb je geen keus. Een zaak om financiële redenen laten vallen betekent het einde van de sportcarrière en deze situatie baart de AC grote zorgen. 

Ongeacht of een sporter schuldig of onschuldig is aan dopinggebruik verdient hij of zij een eerlijk proces. Dat uitgangspunt komt in gevaar, want het ontbreekt de topsporter in de vaak  complexe juridische procedures aan financiële middelen om ter verdediging zelf over goede expertise te beschikken. De tegenpartij beschikt daarentegen vaak wel over de  middelen om te blijven procederen en daarbij telkens nieuwe expertise in te schakelen. De AC pleit ervoor dat sporters die aangeklaagd worden, de gelegenheid krijgen zich goed te kunnen verdedigen.  

De AC zet zich met volle kracht in om in Nederland een voorziening ter ondersteuning van topsporters mogelijk te maken zolang dit niet internationaal wordt geregeld. Een dergelijke voorziening is er nu nog niet en blijkt wel nodig. De huidige ontwikkeling van een voorziening wordt door de AC zeer op prijs gesteld en op de voet gevolgd. 

Ook moet er duidelijkheid komen over hoe gemaakte kosten snel en makkelijk kunnen worden verhaald in het geval een topsporter ten onrechte beschuldigd is. Iets dat met alle betrokken instanties afgestemd dient te worden.  

Sporters worden door de AC gestimuleerd om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen en een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. 

Deze zorg van de AC over de positie van de topsporter in dopingzaken is Internationaal gedeeld met de Atletencommissies van het IOC en het wereld anti-dopingagentschap WADA. Hoewel het probleem ook daar breed wordt erkend, is er helaas weinig progressie te bespeuren in het verbeteren van het systeem en de voorzieningen voor de sporters. De AC zal blijven aandringen op verbetering, onder andere bij het IOC Atletenforum in Lausanne aankomend weekend. 

NL Sporter deelt deze terechte zorg! Ook zij maken zich samen met @nocnsf zich hard voor financiële ondersteuning voor sporters die zich de soms enorme juridische kosten zich niet kunnen permitteren. Daarvoor staat er teveel op het spel!  


Laatste nieuws