26 november 2019

IPC Athlete Forum

header

Classificatie, mensenrechten en atletenvertegenwoordiging. Dat waren drie belangrijke onderwerpen op het tweede IPC Athlete Forum in Colorado Springs afgelopen week. Voor de Nederlandse AtletenCommissie was Sanne Voets aanwezig.

"Grote onderwerpen kwamen aan bod en dat leidde tot interessante tafeldiscussies. Wat erg opviel was de serieuze belangstelling van de president en CEO van het IPC, Andrew Parsons en Mike Peters, die zelf ook alle dagen aanwezig waren. Meer dan 100 verschillende (oud-) sporters uit de hele wereld kregen de kans hun mening te geven over de diverse grote onderwerpen. Zo wordt gezocht naar een manier om (oud-) topsporters nog meer invloed te geven op het beleid van het IPC en wordt besproken of een tweede atletenvertegenwoordiger deel van het bestuur uit kan gaan maken."

Het waren pittige dagen met goede discussies, maar ook werden de verschillen tussen de niveaus van voorzieningen en sportbeoefening in diverse landen soms haast pijnlijk duidelijk. Wat wel voor iedereen van belang is, is classificatie. Per 1 januari richt een aparte afdeling binnen het IPC zich daar volledig op. "Classificatie is het fundament van zo eerlijk mogelijke Paralympische topsport. Tegelijk is het ontzettend complex. Het is goed te vernemen dat het IPC toewerkt naar een evidence based-systeem waarin zo min mogelijk op menselijke waarneming wordt gestoeld, maar de menselijke maat wel behouden blijft. Wij zien zeker een belangrijke rol voor (oud-) topsporters bij het schrijven de nieuwe Classificatie Code en de implementatie ervan bij de verschillende Internationale Federaties."

 


Laatste nieuws