09 december 2019

Internationale Atletenvertegenwoordiging in Ierse sferen

header

Samen met Freddy Wennemars heeft Hinkelien het afgelopen weekend de Nederlandse Atleten vertegenwoordigd bij het EOC Atletenforum in Dublin. Hier werd informatie uitgewisseld over de verschillende Internationale onderwerpen die betrekking hebben op atleten en er werd gediscussieerd over hoe het belang van de atleten nog beter ondersteund kan worden.

Van 6-8 december vond het EOC atletenforum 2019 plaats in Dublin. Een tweejaarlijkse bijeenkomst waarvoor twee atletenvertegenwoordigers per NOC uitgenodigd worden. De organisatie lag in handen van het Ierse NOC, dat zelf twee jaar geleden flink is gaan investeren in de activatie van haar atletencommissie. Onderwerpen, die aan bod kwamer waren onder andere Rule 40 en 50,  IOC budgetten, de werking van Olympic solidarty en in de breakout sessies discussieerden we over hoe je als atletencommissie effectief kunt zijn.

Het verschil tussen de 46 verschillende nationale commissies is groot. Sommige zijn weinig actief, hebben geen stemrecht in het bestuur en staan aan de start van hun bestaan. Andere commissies zijn beter ontwikkeld hebben inspraak en een positie verworven, waardoor zij als partij uitgenodigd worden mee te spreken over topsport en meer algemene onderwerpen bij het maken van topsportbeleid. Hinkelien: “Als een van de meest actieve en sterke AC’s binnen Europa mocht ik evenals mijn Belgische collegavoorzitter presenteren hoe wij in Nederland invulling geven aan onze rol. Wij hebben daarbij een aantal factoren mee, die qua effectiviteit in ons voordeel zijn. In Nederland hebben we bijvoorbeeld een relatief lange historie van atletenvertegenwoordiging; al sinds 1979 zijn er activiteiten op dat vlak. Ook onze cultuur en sportstructuur maken dat alle partijen betrokken worden en we in vergelijking met andere landen een positie hebben waarin we mee mogen en kunnen praten.

Voor Freddy Wennemars was het forum een kennismaking met de bestuurlijke kant van de internationale sportwereld: "Als voorzitter van de KNSB atletenvereniging was het interessant om te zien hoe andere landen de atletenvertegenwoordiging organiseren en wat de IOC daarin kan betekenen. Veel landen hebben vanuit de solidariteit veel te danken aan de IOC en staan daarom anders in enkele discussies, het is goed om ons daarvan bewust te zijn. Het was een inspirerende weekend en het is mooi om te zien dat er zoveel mensen zich inzetten voor de rechten van de sporters!" 


Laatste nieuws