22 maart 2020

Statement Covid-19 en de Spelen

header

De Spelen in Tokyo: stip aan de horizon, maar alléén op een verantwoorde manier

Het corona-virus grijpt om zich heen en wereldwijd worden rigoureuze maatregelen genomen om de uitbraak van Covid-19 te bestrijden. Ook onze sportwereld wordt diep getroffen. Zo zijn in Nederland vrijwel alle sportevenementen uitgesteld of afgelast. Het corona-virus heeft ook een grote impact op de voorbereidingen van de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo. Die staan gepland vanaf 24 juli. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft afgelopen dinsdag laten weten zich volledig te blijven inzetten om ze door te laten gaan. Wij respecteren en steunen het besluit van het IOC, maar vinden dat doorgaan van de Spelen alleen kan op een verantwoorde manier en stellen dus enkele voorwaarden. 

In de eerste plaats maken wij ons allemaal zorgen om de volksgezondheid en de enorme consequenties van deze virusuitbraak voor onze naasten, families en de samenleving. We betuigen ons medeleven aan de families van corona-slachtoffers, wensen alle patiënten heel veel beterschap en de zorg en andere cruciale beroepen alle kracht. Deze crisis is van ongekende aard en omvang en eist een ongelooflijke tol.

Daarnaast houden wij ons als Atletencommissie specifiek bezig met de gevolgen van de virusuitbraak voor onze Nederlandse topsporters. Onze topsporters trainen al jaren dag in dag uit om deze zomer in Tokyo op hun allerbest te zijn en er te strijden om medailles. Als de Spelen doorgaan, zou dat in onze ogen betekenen dat de wereld voldoende hersteld is van de corona-uitbraak. Dat is natuurlijk voor iedereen het best denkbare scenario. Maar op dit moment weet niemand of dat haalbaar is. We blijven afhankelijk van de actuele ontwikkelingen, die momenteel razendsnel gaan.

Kanttekeningen

Het bestuur van het IOC bepaalt over doorgang van de Spelen, maar doet dat niet alleen. Ze wordt geadviseerd door een Taskforce waarin ook de World Health Organization (WHO), het Tokyo 2020 Organisatie Comité, de Japanse overheid en het gemeentebestuur van Tokyo vertegenwoordigd zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat er alleen groen licht wordt gegeven als de Spelen kunnen plaatsvinden op een verantwoorde manier. Zowel wat betreft de mondiale volksgezondheid als sportieve waarden, die horen bij presteren op het allerhoogste niveau. Wat precies verantwoord is op het gebied van mondiale volksgezondheid is niet aan ons, maar aan de WHO. Wat betreft de sportieve waarden hebben wij bij het standpunt van het IOC de volgende kanttekeningen geplaatst. 

Deze eerste gaat over gelijke kansen. De Spelen gaan bij uitstek over respect, fair play en verbondenheid, maar nu landen in verschillende mate worden getroffen, ontstaan er grote verschillen in training en voorbereidingsmogelijkheden van sporters. Waar de een vrijwel ongehinderd kan doortrainen, mag de ander nauwelijks zijn huis verlaten. Maar deze ongelijke voorbereiding zorgt voor een ongelijk speelveld in Tokyo.

Onze tweede kanttekening betreft eveneens een praktisch probleem. De Olympische Spelen komen steeds dichterbij, maar inmiddels zijn alle kwalificatietoernooien afgelast. Op de Spelen horen de beste sporters van de wereld van start te kunnen gaan. Op dit moment is 57% van de sporters al geplaatst voor Tokyo, maar voor de overige 43% zal gezocht moeten worden naar alternatieve plaatsing dan via de vooraf bepaalde kwalificatie momenten. Het IOC zoekt hier naar nieuwe kwalificatiesystemen, waardoor een deel van de kwalificaties dus aan de vergadertafel zal worden bepaald. Wij streven naar een objectief systeem om te bepalen welke sporters en teams alsnog een Olympisch of Paralympisch ticket kunnen bemachtigen. Dat moet zorgvuldig gebeuren en vraagt per sport en casus een eigen benadering. Het IOC zal begin april nieuwe kwalificatiesystemen communiceren naar sporters en stakeholders.

Verder zorgt ook het uitblijven van internationale classificaties voor de Paralympische sporters voor problemen. Classificaties worden in veel sporten uitgevoerd op wedstrijden en bestaan uit een medische keuring op de bank en in het speelveld. Nu er nauwelijks wedstrijden worden gehouden en veel classifiers en sporters niet kunnen reizen, kunnen er ook geen classificaties worden uitgevoerd. Wel is het noodzaak dat alle deelnemers bij aanvang van de Spelen correct geclassificeerd zijn. Ook hiervoor moet een goede oplossing komen, waarvoor het Internationaal Paralympisch Comité verantwoordelijk zal zijn. 

Ten slotte uiten wij onze zorgen over het gebrek aan out-of-competition dopingcontroles in deze fase voorafgaand aan de Spelen. Door de uitbraak van het corona virus zitten veel landsgrenzen dicht, mogen dopingcontroleurs niet reizen en kunnen atleten dus niet getest worden op het gebruik van verboden middelen. Naast een verantwoorde Spelen streven wij natuurlijk ook naar een schone Spelen.

Bovenstaande zorgen leven ook bij veruit de meeste Atletencommissies en NOC’s wereldwijd waaronder dus ook bij onze sportkoepel NOC*NSF. Daarnaast zijn dit ook de geluiden die wij ophalen bij de atleten in onze achterban. Het IOC heeft de afgelopen dagen geluisterd naar onze argumenten en toegezegd op zoek te gaan naar passende oplossingen. Daarin steunen wij het IOC. Lukt het ondanks alle inspanningen niet om de Spelen op de geplande data op een verantwoorde manier door te laten gaan, dan pleiten wij voor uitstel van de Spelen van Tokyo.

Met elkaar eens

De NOC*NSF AtletenCommissie is er om de belangen van onze topsporters te behartigen. Wij adviseren en consulteren onze sporters en hebben intensief contact met hen. Op dit moment treden er steeds meer sporters naar buiten met hun persoonlijke mening: enerzijds zijn er sporters die zich graag vasthouden aan het doorgaan van de Spelen: het is hun stip aan de horizon en het helpt hen de motivatie te vinden zich ook in deze tijden aan te passen aan de omstandigheden. Anderzijds zijn er ook sporters die hun twijfels hebben over de echte waarde van de Spelen in deze uitgeklede en eventueel risicovolle versie. Ook dat begrijpen wij. In de kern zijn wij het echter allemaal met elkaar eens: de Spelen zijn voor een sporter het hoogst haalbare, maar mogen alleen doorgaan als de volksgezondheid en onze sportieve waarden geborgd worden. De onduidelijkheid en bijbehorende onrust, zijn voor niemand prettig. Helaas rest ons op dit moment niet meer dan geduld te hebben.

Gedeeld uitgangspunt

Solidariteit is nu op alle fronten van groot belang. Wij hebben er vertrouwen in dat er met man en macht wordt gewerkt aan goede oplossingen. Zeker is dat alle partijen hetzelfde uitgangspunt hebben: verantwoorde Spelen. Wat ons betreft, komen die er. Die Spelen zullen meer dan ooit symbool staan voor de Olympische en Paralympische waarden. Het corona-virus bestrijden is ook een vorm van topsport en het kan alleen slagen als we niet verdeeld raken maar samen optrekken. De Spelen zouden een fantastische manier zijn om het bedwingen van het virus te markeren en onze veerkracht samen te vieren. 

Als Atletencommissie en als sportliefhebbers zullen we onze sporters daarom in deze fase blijven motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Onze sporters gaan nu al creatief om met de beperkte ruimte die er is om te trainen. Ze tonen veerkracht en passen zich zo goed mogelijk aan aan de uitdagende situatie waarin we verkeren. Ze tonen verantwoordelijkheid en solidariteit door zich net als de samenleving te houden aan de gestelde maatregelen. Daar zijn we trots op! 

Namens de Atletencommissie van NOC*NSF,

Mieke Cabout, vice voorzitter


Laatste nieuws