missie & visie

header

Onze missie
De NOC*NSF AtletenCommissie zet zich vrijwillig in voor het uitvoeren en uitbreiden van de atletenvertegenwoordiging in het belang van topsporters in Nederland. De AtletenCommissie vormt de schakel tussen (top-)sportbeleidsmakers en de topsporters van Nederland. Omdat de voorzitter van de AtletenCommissie ook bestuurslid is van NOC*NSF, is de AtletenCommissie een volwaardige gesprekspartner binnen NOC*NSF. Bovendien adviseert de AtletenCommissie NOC*NSF en organisaties die invloed hebben op het topsportbeleid. Op deze manier streven we naar een zo optimaal mogelijk topsportvriendelijk beleid.

Onze visie
De topsporters zijn de centrale spil in de topsport waarom alles draait. Zij vormen het menselijk kapitaal binnen de topsportprogramma’s en de Olympische -en Paralympische equipes. Daarom verdienen (ex-) topsporters een centrale en krachtige positie in de beleidsvorming van die topsport, met focus op de actieve topsportcarrière en aandacht voor de carrière na de topsport. Met de ervaring waarop zij kunnen bogen, kunnen zij zich als geen ander inzetten voor het verbeteren en vormgeven van het huidige en toekomstige topsportbeleid.