Ronald Hertog - atletenvoorzieningen/paralympisch

header


Geboortedatum: 13-01-1989

Sport: Para-atletiek

Sinds welk jaar ben je actief in de Atletencommissie?

Ik ben actief sinds 2016

Met welke onderwerpen jou je je bezig?

Paralympisch expert panel, NOC*NSF Athlete services.

Wat is jouw drijfveer en motivatie?

Als professional vind ik het belangrijk dat ik mijn steentje bijdraag aan een gezond sportklimaat. Een sportklimaat waarin de atleet zich geen zorgen hoeft te maken over de randvoorwaarden om een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten.

Met twaalf jaar ervaring in de sport kan ik daar een duidelijk en helder standpunt over innemen in de AtletenCommissie.