waar we voor staan

header

 

1.  Optimale voorzieningen voor topsporters
We voeren namens de topsporters overleg met het bestuur van NOC*NSF, VWS, de Dopingautoriteit, NLSporter en andere beleidsvoerende instanties over topsport in algemene zin en de belangen van de topsporters in het bijzonder. Hiermee beïnvloeden en beslissen we mee over het topsportbeleid van deze organisaties vanuit het gezichtspunt en de belangen van de topsporters.

2. Meer inspraak van Topsporters
Hoe vanzelfsprekend onze inzet ook mag zijn, een bredere inzet van atletenvertegenwoordigers bij bonden is dat nog steeds niet. Daar zullen we aan moeten blijven werken met beleidsmakers en topsporters. We streven naar inspraak en beleidsbeïnvloeding binnen de sportbonden met betrekking tot topsportaangelegenheden. Hiervoor ondersteunen we bonden en bondsatletencommissies, door advies en ondersteuning in het opzetten van een bondsatletencommissie en het bij uitvoeren van deze soms lastige taak. 

3. Integriteit en transparantie in de (top)sport
Topsportbeleid dient transparant en integer opgesteld en uitgevoerd te worden. Besturen? Hoort hier nog iets achter?

4.  Zichtbaarheid van atletenvertegenwoordiging
Het in contact blijven staan met onze achterban is het allerbelangrijkst. Hun mening en visie is voor ons als AtletenCommissie belangrijk om onze opdracht, het zijn van de linking pin tussen topsporters en beleidsmakers, goed in te kunnen vullen. Te lange zin? De rode draad door onze activiteiten heen blijft dan ook dat we zichtbaar en bereikbaar willen zijn voor 
zowel de topsporters als de beleidsmakers. Ook het kenbaar maken van onze standpunten aan de buitenwereld is van belang voor het genereren van meer kennis en informatie.