21 juli 2020

Geen plaats voor racisme

header

Racisme is ontoelaatbaar in de samenleving en dus ook op en naast de sportvelden. Sport moet neutraal zijn en voor iedereen toegankelijk. We zijn geschrokken van de ervaringen met racisme die Nederlandse sporters hebben gedeeld in de voorbije weken. Er zijn hartverscheurende situaties bij, die ons hebben verbijsterd en onze empathie met de slachtoffers verder hebben vergroot. Met het delen van hun verhalen dragen sporters ook bij aan het creëren van bewustzijn.  Ze hebben al veel bijval gekregen, maar ook ontzettend nare reacties. Daarom vinden wij het belangrijk onze steun aan deze sporters kenbaar te maken. We zijn er trots op dat topsporters, met hun voorbeeldfunctie in de maatschappij, deze belangrijke rol nu durven te pakken.

Uiteraard ligt er op het gebied van racisme ook een verantwoordelijkheid voor onszelf. We streven diversiteit na in onder meer gender, validiteit en kleur.  Ook bij ons is het bewustzijn gegroeid dat we sinds onze oprichting te eenzijdig zijn ingericht op dat laatste gebied en ons onvoldoende bewust zijn geweest van het probleem. Tegelijk vertegenwoordigen we ook de Nederlandse topsporters die te maken hebben met racisme. We zoeken naar manieren om dat goed te kunnen doen. Daarom hebben we de afgelopen tijd veel contact gehad met andere atletenvertegenwoordigers en topsporters die uit eigen ervaring spreken. Om ook slachtoffers van racisme onder topsporters in Nederland beter te kunnen vertegenwoordigen, zullen we actief met hen in gesprek blijven. 

Daarnaast maken wij ons hard voor stevig beleid om racisme binnen de sportwereld tegen te gaan. De erkenning van het bestaan van racisme in de sport door NOC*NSF was een belangrijke stap, net als de toezegging hier tegen op te treden. Inmiddels is op de website van NOC*NSF een themapagina ingericht met onder meer praktische handvatten voor clubs en verenigingen. Er zijn tools en opleidingen beschikbaar om discriminatie tegen te gaan. We juichen dit snelle handelen van NOC*NSF toe en adviseren haar daarmee vooral door te gaan. Namens de Nederlandse topsporters roepen wij het IOC op om ook concrete stappen te zetten om racisme tegen te gaan en diversiteit op en rond de sportvelden te vergroten.

Sport moet iedereen de kans geven om op een respectvolle en gelijkwaardige basis met elkaar te komen tot maximale prestaties. Er is daarbij geen plaats voor racisme of enige andere vorm van discriminatie.

 

Rule 50 in relatie tot racisme

Rule 50 is er om sporters te beschermen tegen politieke druk en voorkomt dat de wedstrijden een ongecontroleerde protestplaats worden. We steunen het uitgangspunt van IOC en NOC*NSF dat de sportvelden en ceremonieën politiek neutraal terrein zijn en moeten blijven.

Racisme is wat ons betreft echter geen politiek onderwerp. Racisme is een vorm van discriminatie en het tegengaan daarvan is daarmee volledig in lijn met de waardes van Olympisme. Het gaat in de topsport niet alleen om excelleren, maar ook om de manier waarop: met respect voor elkaar.

We zijn van mening dat voor een gezamenlijk signaal tegen racisme vanuit de sporters ruimte moet worden gegeven op de Olympische en Paralympische Spelen. Daarom zouden wij het IOC oproepen om:

1. Veel actiever en concreter op te treden om racisme uit de sport te bannen;

2. Sporters die hun ervaringen met racisme delen te ondersteunen en beschermen.

3. Politiek protest te blijven weren van sportvelden en ceremonieën op de Olympische en Paralympische Spelen, maar wel ruimte te geven om gezamenlijk een signaal tegen racisme af te geven, dat eventueel ook individueel uitgedragen kan worden.


Laatste nieuws