Mieke Cabout - Integriteit & Good Governance

header


Geboortedatum: 30-03-1986

Sport: Waterpolo

Sinds welk jaar ben je actief in de Atletencommissie?

December 2012.

Met welke onderwerpen hou je je bezig?

Binnen de AtletenCommissie ben ik vanaf het begin betrokken bij de verdeling van de topsport gelden en financiële middelen. Hiervoor neem ik als vertegenwoordiger van de AtletenCommissie zitting in het ExpertPanel van NOC*NSF en de ArbitrageCommissie. Vorig jaar ben ik namens de AtletenCommissie aanwezig geweest bij het WADA Anti-Doping Athlete Forum in Calgary, Canada en sinds januari dit jaar houd ik me ook bezig met het onderwerp Integriteit in de sport.

Wat is jouw drijfveer en motivatie? 

Als topsporter wil je en moet je je kunnen focussen op trainen, rusten en presteren. Alle randvoorwaarden hiervoor dienen voor topsporters van hoge kwaliteit te zijn. Door mijn bijdrage aan de AtletenCommissie hoop ik die randvoorwaarden te optimaliseren, zodat er een topsportklimaat ontstaat waarin onze topsporters kunnen excelleren.