Over ons

header

 

De AtletenCommissie is er voor topsporters. Omdat we zelf actieve topsporters zijn of zijn geweest, kennen we de wereld van topsport. Allemaal hebben we ons eigen aandachtsgebied en onze eigen motivatie om ons in te zetten voor de beste omstandigheden voor de topsporters van Nederland.

Missie en visie

De NOC*NSF AtletenCommissie is een onafhankelijk commissie van het bestuur. Wij zetten ons vrijwillig in voor het uitvoeren en uitbreiden van de atletenvertegenwoordiging in het belang van topsporters in Nederland. Wevormen de schakel tussen (top-) sportbeleidsmakers en de topsporters van Nederland. Dit doen we door volwaardig gesprekspartner te zijn binnen NOC*NSF, waar onze voorzitter deel uitmaakt van het bestuur. En door  organisaties die invloed hebben op het topsportbeleid te advieseren. Op deze manier streven we naar een optimaal topsportvriendelijk beleid en de beste omstandigheden voor topsporters.

In topsport draait alles om de topsporters, vinden wij. Zonder topsporters geen topprestaties! Daarom verdienen juist zij  een centrale en krachtige positie bij het maken van topsportbeleid. Met de ervaring waarop zij kunnen bogen, kunnen zij zich als geen ander inzetten voor het verbeteren en vormgeven van het huidige en toekomstige topsportbeleid.

Speerpunten

1.  Optimale voorzieningen voor topsporters
Topsport is een vak. En om te excelleren in je werk, heb je de beste voorzieningen nodig. Als AtletenCommissie maken wij ons daar hard voor. We voeren namens de topsporters overleg met het bestuur van NOC*NSF, VWS, de Dopingautoriteit, NLSporter en andere beleidsvoerende instanties over topsport in algemene zin en de belangen van de topsporters in het bijzonder. Hiermee beïnvloeden en beslissen we mee over het topsportbeleid van deze organisaties vanuit het gezichtspunt en de belangen van de topsporters.

2. Meer inspraak van topsporters
Als topsporter weet je wat je nodig hebt om optimaal te kunnen presteren. Daarom zouden zij een centrale rol moeten spelen in het maken en uitvoeren van het topsportbeleid. Niet alleen bij NOC*NSF, maar juist ook bij je eigen sportbond. We pleiten daarom voor een bondsatletencommissie bij iedere bond. Als topsporters meer inspraak hebben, kunnen ze nog betere prestaties neerzetten. Hoe vanzelfsprekend dat ook klinkt, een bredere inzet van atletenvertegenwoordigers bij bonden is dat nog steeds niet. Daaraan werken we met beleidsmakers en topsporters. We streven naar inspraak en beleidsbeïnvloeding binnen de sportbonden met betrekking tot topsportaangelegenheden. Hiervoor ondersteunen we bonden en bondsatletencommissies, door advies en ondersteuning in het opzetten van een bondsatletencommissie en het bij uitvoeren van deze soms uitdagende taak.

3. Integriteit en transparantie in de (top)sport
Doen wat je zegt en zeggen wat je doet: integriteit is essentieel in topsport. Daarom sturen we aan op goed sportbestuur. Transparantie is belangrijk om integriteit te kunnen toetsen en aantonen. Ook voor onszelf nemen we integriteit serieus: zo zijn we een onafhankelijke commissie. We bepalen onze eigen standpunten en stellen advies op dat we aan het bestuur van NOC*NSF voorleggen. We behartigen de belangen van de topsporters en houden ons daarbij aan de waarden en regels van sport. 

4.  Zichtbaarheid van atletenvertegenwoordiging
De mening en visie van onze achterban is voor ons essentieel om onze opdracht goed te kunnen uitvoeren. Alleen als we onze topsporters en hun belangen goed kennen, kunnen we ze goed vertegenwoordigen. De rode draad door onze activiteiten heen blijft dan ook dat we zichtbaar en bereikbaar willen zijn voor 
zowel de topsporters als de beleidsmakers. 

Leden

De AtletenCommissie van NOC*NSF bestaat uit: